Gizlilik Politikası

İ.E.Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. (İbrahim Etem – Menarini)’nin gizliliğin koruması hakkındaki politikası

1. İbrahim Etem – Menarini’nin Politikası

İbrahim Etem- Menarini (‘’Şirket’’), Şirket’in websitesi (‘’Site’’) kullanıcılarının gizliliğine büyük önem vermektedir ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını taahhüt ettmektedir. Bu Gizlilik Politikası (‘’Politika’’) İbrahim Etem- Menarini’nin, kullanıcılarının kişisel verilerini nasıl topladığını, transfer ettiğini, işlediğini ve Site’nin veri güvenliğine ilişkin uygulamalarını açıklamaktadır.

Sitemizdeki çoğu sayfa herhangi kayıt gerektirmemekte, kişisel verilerinizi açıklamanız gerekmeksizin Sitemizi gezmeniz imkanını tanımaktadır. Ancak, bazı hizmetler belli türdeki kişisel verilerin açıklanmasını gerektirebilir. Bu veriler ancak açık rızanız ile toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel verinin veri sorumlusu, aynı zamanda Site’nin yayıncısı olan “Maslak Mah. Sümer Sok. No:4 Maslak Office Building (MOB) Kat:7-8 34485 Maslak, Sarıyer / İstanbul “ adresinde mukim İ.E.ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.’dir (‘’Veri Sorumlusu’’).

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Veri Sorumlusu kişisel verileri (isminiz, adresiniz, telefon numaranız ya da e-mail adresiniz, cinsiyetiniz, yaşınız vb.), sadece bu veriler sizden talep edildiğinde ve/veya siz Site aracılığıyla kendi isteğinizle bu bilgileri sağladığınızda toplamaktadır.

Bize sağladığınız kişisel veriler: (i) gönüllü olarak doldurduğunuz anketler ve gerçekleştirdiğiniz taleplerin (teknik yardım amaçlı olanlar dahil olmak üzere) işlenmesi, (ii) ürünlerimize ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere Site aracılığıyla sunulan bilgi ve hizmetlere ulaşabilmeniz, (iii) bilimsel enformasyon hizmetlerinin, geçerli bir şekilde kayıt olmuş sağlık mesleği mensupları tarafından görüntülenebilmesi, (iv) iş başvurularınızın işleme alınabilmesi ve (v) yapılan yan etki bildirimlerinin farmakovijilans yükümlülüklerini yerine getirebilmek için işlenmesi amaçlarıyla kanuna uygun şekilde bir veri tabanında toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

Veri Sorumlusu, çocuklara ait olan kişisel verileri, veli ya da vasisinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere açıklamak da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla bilerek toplamayacak veya işlemeyecektir.

Kullanıcılar, ilgili kişi tarafından geçerli bir şekilde yetkilendirilmedikçe, Veri Sorumlusu’na üçüncü kişiye ait bir kişisel veri sağlamamalıdırlar. Her halükarda kanuni düzenlemeler gereği zorunlu ise, kullanıcılar, ilgili kişinin rızasını almalıdırlar.

3. Gezinme Verisinin Kaydedilmesi

Sitemizi ziyaret ettiğinizde, kimliğinizi belirlemeye elverişli olmayan (başka bir ifade ile, kayıt olmanız yoluyla elde edilenler haricindeki) verileriniz (örneğin tarayıcı, işletim sistemi operasyonel kullanımı, başlangıç websitesinin alan adı, ziyaret sayısı, ortalama harcanan zaman, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak kaydedilecektir.

4. Kişisel Verinin Aktarılması

Kullanıcının kişisel verileri, tamamen veya kısmen üçüncü kişilere aktarılmayacak ve satılmayacaktır. Kişisel veriler, sahibinin önceden alınmış rızası olmaksızın, ancak yasal düzenlemeler gerektirdiği takdirde veya kamu kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla açıklanabilir. Ayrıca bu tür bir veriyi; size zarar verebilecek veya Veri Sorumlusu’nun, Site kullanıcılarının ya da zarar görmüş olması muhtemel herhangi bir kişinin haklarını, mülkiyetini ya da faaliyetlerini ihlal ettiğine inanmamız için hakkında geçerli bir sebebimizin olduğu bir kişinin kimliğinin belirlenmesi, bu kişiyle iletişime geçilmesi ya da hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla açıklama hakkımız saklıdır.

Kişisel Veriler; Veri Sorumlusu, Menarini Grup bünyesindeki diğer şirketler ve Veri Sorumlusu’nun üstte belirtilen amaçlarının yerine getirilebilmesi açısından müdahalesi zorunlu veya yararlı olan diğer şirketler tarafından, gizlilik ilkesine en katı şekilde uyulmak suretiyle işlenebilecektir.

Lütfen Sitemizde yer alan bazı iletişim bilgilerinin, şirketimiz haricinde kişi ve kuruluşlara atıfta bulunduğunu göz önünde bulundurun. Bu şekilde Şirketimiz haricinde kişi ve kuruluşlara sağladığınız kişisel veriler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değiliz ve herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. İletişim bilgileri üçüncü kişilere atıfta bulunduğunda bu durum belirtilecektir.

5. Çerezler

Websitemizi ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, ‘’Gezinme Verisi’’ olarak adlandırılan; diğer bir deyişle Websitesine aktarılan ve İnternet iletişim protokolleri gibi, websitesinin yönetimi için kurulan bilgisayarlı sistemlerin işlerliği için gerekli olan veri ile sınırlıdır. Örneğin, websitesini ziyaret etmek için kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları veya websitesine erişim sağlamak için kullanılan işletim sistemi ile ilgili diğer parametreler bu kategori dahilindedir. Şirket bu ve diğer verileri (örneğin Websitesini ziyaret sayısı ve websitesinde harcanan süreyi), websitesinin işleyişini izlemek ve etkinliğini artırabilmek için, yalnızca istatiksel amaçlarla ve anonim olarak toplamaktadır. Söz konusu veriler, sitenin kullanıcıları ile ilgili diğer bilgilerle eşleştirmek için toplanmamakta ya da kullanıcıların belirlenmesine imkan sağlamamaktadır; ancak bu tür veriler doğaları gereği, üçüncü kişilerin sahip olduğu diğer verilerle beraber işlenip eşleştirildiği takdirde, kullanıcıların belirlenmesine sebep olabilir. Bu sebeple, gezinme verileri işlendikten sonra derhal anonimleştirilmektedir ve Şirket tarafından sadece, websitesine veya websitesi aracılığıyla zarar vermeyi amaçlayan bilişim teknolojileri bağlantılı potansiyel ihlalleri gerçekleştiren kişileri belirlemek için kullanılacaklardır. Aşağıda yer alan istisnalar hariç olmak üzere, yukarıda tanımlanan gezinme verileri, yürürlükteki kanuni gerekliliklerle uyumlu bir şekilde yalnızca belirli bir süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır.

Çerezler sabit diskte saklanan küçük dosyalardır. Çerezlerin iki ana çeşidi bulunmaktadır: ‘’teknik çerezler’’ ve ‘’profil belirleme çerezleri’’.

Teknik çerezler bir websitesinin işleyişini düzenlemek ve kullanıcı için navigasyonu mümkün kılmak için zorunludur; teknik çerezler olmaksızın kullanıcı, websitesinin sayfalarını düzgün bir şekilde görüntüleyemeyebilir veya bazı servisleri kullanamayabilir.

Profil belirleme çerezleri kullanıcının profilini oluşturmak ve kullanıcıya, websitesinde gezinme sırasında belirttiği tercihleri doğrultusunda online ticari reklam sunmak için tasarlanmışlardır.

Çerezler daha ayrıntılı olarak aşağıdaki çeşitlere ayrılabilir;

  • ‘’oturum’’ çerezleri, gezinme tarayıcısı kapatıldığında derhal silinmektedirler;
  • ‘’kalıcı’’ çerezler, belli bir süre ile tarayıcıda saklanmaktadırlar. Bunlar örneğin, kimlik doğrulama işlemlerini kullanıcı açısından kolaylaştırabilmek için, websitesine bağlanan cihazı tanımak amacıyla kullanılırlar;
  • ‘’Siteye ait’’ çerezler, aynı zamanda ‘’birinci taraf’’ çerezler olarak da anılırlar; doğrudan kullanıcının görüntülediği websitesinin yöneticisi tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezlerdir;
  • ‘’üçüncü taraf’’ çerezler, kullanıcının görüntülediği websitesinin yöneticisi haricindeki şahıslar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezlerdir.

Websitesinde kullanılan çerez türleri

Websitesi aşağıdaki türde çerezler kullanmaktadır:

(i) ‘’oturum’’ çerezleri veya ‘’kalıcı’’ çerezler şeklinde olabilen ‘’birinci taraf’’ çerezler; bu çerezler websitesinde gezinmeyi mümkün kılmak için zorunlu ve iç güvenlik ve sistem yönetimi için gereklilerdir;

(ii) ‘’üçüncü taraf’’, ‘’kalıcı’’ çerezler, Şirketin, websitesinin ulaşım/ziyaret istatistiklerine ulaşabilmesi amacıyla, websitesinden Google Analytics sistemine istatiksel bilgi sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler yalnızca istatiksel amaçlarla kullanılmakta ve bilgiler toplu olarak tutulmaktadır. Google Analytics aynı zamanda bir çift çerez (sırasıyla bir kalıcı çerez ve bir oturum çerezi, oturum çerezi kullanıcı tarayıcıyı kapattığında silinmektedir) kullanarak, ziyaret başlangıcı ve websitesinden çıkış zamanını belirten zaman damgasını saklamaktadır. Aşağıda adresi yer alan websitesinden ulaşılabilen tarayıcıyı indirerek ve kurarak, Google’ın bu çerezleri kullanmak suretiyle veri toplamasını ve sonuç olarak bağlı işlemlerini engelleyebilirsiniz:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Şirket üçüncü taraf çerezlerin bir kısmı veya tamamının kaynak kodlarına sahip olmadığından, şu aşamada teknik olarak veri kaydetmelerini engelleyememektedir; bu sebeple, kullanıcılara bu sayfada yer alan çerezleri doğrudan devre dışı bırakma seçeneğini sunamamaktadır. Bununla beraber, kullanıcılar bu websitesinde kullanılan üçüncü taraf çerezlerinin büyük bir kısmını, ilgili çerez sahiplerinin – aşağıdaki tabloda yer alan linklere tıklayarak ulaşabilecekleri – gizlilik politikası belgelerinde yer alan prosedürleri izleyerek veya tarayıcılarının ayarlarını düzenleyerek devre dışı bırakabilirler. Her halükarda, çerezleri devre dışı bırakmanın websitesi kullanma imkanına zarar verebileceği ve/veya kullanıcının burada yer alan hizmet ve servislere ulaşımın avantajlarından tam anlamıyla yararlanmasını engelleyebileceği konusuna dikkatinizi çekmek isteriz.

Aşağıda yer alan tablo websitesinde halihazırda yer alan çerezlere ilişkin ayrıntıları içermektedir. Her bir ‘’üçüncü taraf’’ çerezinin yanında, kullanıcının girdiği websitesinin yöneticisi haricinde çerezleri oluşturan ve yöneten şahısların gizlilik politikası sayfalarına ulaşabileceğiniz linkler yer almaktadır.

ÇEREZLER

TÜRÜ

AMAÇ

GİZLİLİK POLİTİKASI

sustenium.com.tr

Birinci Taraf – Oturum ve Kalıcı

Websitesinde gezinti yapabilmeyi ,işler hale getirebilmek ve aynı zamanda kullanıcı tarafından seçilen dil seçeneğinin hatırlanabilmesi için ve iç güvenlik ve yönetim amaçlarıyla gerekli olan çerezler.

Google Privacy Belgesi

google.it google.com

Üçüncü Taraf - Kalıcı

Google Analytics servisi için kullanılan çerez.

 

6. Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizin korunmasını güvence altına almak amacıyla önlemler almış ve prosedürler geliştirmiştir ve bunları güncel tutabilmek gayretindedir. Verileriniz kayıp, yok olma, tahribat, değiştirme ve yetkisiz kişilerin erişimi veya ifşa etmelerine karşı makul seviyede korunmaktadır.

7. Diğer Websitelerinin Linkleri

Bu Site kullanıcılara sunulan bir hizmet olarak, Menarini Grup’a veya üçüncü şahıslara ait websitelerinin linklerini içerebilir. Bu politika söz konusu websitelerine uygulanmamaktadır. Bu siteleri ziyaret etmeniz halinde, Veri Sorumlusu’nun bu sitelerin ulaşılabilirliği ya da içeriklerinden sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılmaktasınız.

8. Erişim ve Düzeltme Hakkı

Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinize erişme ve bunun yanında kişisel verilerinizin güncellenmesini ve düzeltilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklar bu politikanın başlangıcında yer alan adresler aracılığıyla, bizimle yazılı olarak iletişime geçilerek kullanılabilir.